Over ons

Op Geschiedenis van de Feestcommissie vindt u meer over het ontstaan van Feestcommissie De Zilk.

De Feestcommissie

Achterste rij (vlnr): Rik Schoon, Rob Beelen, Ko van der Bijl, Dick Verhoeven, Alix van der Bijl, Henno van Dokkum, Jeroen Warmerdam.
Voorste rij (vlnr): Remco Nederstigt, Rob Hulsebosch, Simon Verhoeff, Thijs Warmerdam.

Bestuur
Marco van der Star  voorzitter
Dick Verhoeven  vice-voorzitter
Jeroen Warmerdam  secretaris
Remco Nederstigt  penningmeester

Simon Verhoeff  bestuurslid

Commissieleden
Thijs Warmerdam
Bram van der Bijl

Jim Bernard

Pieter van Saase

Kevin Otte

Jeugdleden
De jeugd heeft de toekomst en dat geldt zeker ook voor de Feestcommissie. Wij zijn een club met veel ervaring, maar met ervaring alleen red je het niet. Daarom zijn een frisse kijk op ons programma en nieuwe ideeën van jonge mensen ook voor onze vereniging van levensbelang.
Remco, Thijs en Dick waren de eerste drie jeugdleden van de FC. Inmiddels zijn zij doorgegroeid tot volwaardige Feestcommissieleden. Op dit moment zijn er dus geen jeugdleden. Wij hopen binnenkort weer 1 of 2 enthousiaste jeugdleden aan de club toe te kunnen voegen.

Ereleden
Oud-Feestcommissieleden kunnen door de zittende leden worden voorgedragen als erelid. Het is niet gebruikelijk dat elk lid dat de commissie verlaat automatisch erelid wordt. De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten. Hierbij kan gedacht worden aan een lange staat van dienst en/of bijzondere verdiensten voor de Feestcommissie en de Zilker gemeenschap.De volgende heren zijn op dit moment erelid van de Feestcommissie:
J. Remmerswaal (†), L.M.J. van Meurs (†), P.M. De Groot (†), Jan van Berkel (†), Joop Beelen (†), Wim Warmerdam, Lo de Haas, Herman Janssen, Willem Klein, Rob Hulsebosch, Ko van der Bijl en Rik Schoon.