Mozaïekwedstrijd categorieën

Deelnemers aan de mozaïekwedstrijd kunnen zich inschrijven in vijf verschillende categorieën.

Jeugd in twee categorieën
De jeugd wordt weer, net als voorgaande jaren, onderverdeeld in twee categorieën, te weten tot en met 10 jaar en de categorie 11 tot en met 16 jaar. Bij deelname van een groepje kinderen telt de leeftijd van het oudste kind. Om te voorkomen dat prijzen oneerlijk verdeeld worden, doen wij
een dringend beroep op ouders om hun kroost vooral zelf te laten  mozaïeken! Dat maakt het wat makkelijker voor de jury om de kunstwerken te vergelijken. Als duidelijk blijkt dat een mozaïek met
veel hulp van volwassenen is gemaakt, zullen de deelnemers in een andere categorie worden ondergebracht.

Jeugd t/m 10 jaar
De  jeugdcategorie is bestemd voor de jeugd van De Zilk tot en met 10 jaar. Bij groepjes wordt gekeken naar de leeftijd van de oudste van het groepje. De jury houdt bij de beoordeling rekening met de leeftijd van alle deelnemers. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf het ontwerp en het mozaïek maken, zonder hulp van ouders. Dat is ook eerlijker bij de beoordeling. Er mag gekozen worden voor strooi- of steekwerk of een combinatie daarvan.

Jeugd t/m 16 jaar
Deze jeugdcategorie is bestemd voor de jeugd van De Zilk van 11 t/m 16 jaar. De jury houdt bij de beoordeling rekening met de leeftijd van de deelnemers. Ook voor deze categorie geldt dat de kinderen zelf het ontwerp en het mozaïek maken. Er mag gekozen worden voor strooi- of steekwerk of een combinatie daarvan.

Strooiwerk
Voor de strooitechniek worden hyacintenbloemetjes op een plaat gestrooid. Om strakke lijnen tussen twee verschillende kleuren te verkrijgen, kan gebruik worden gemaakt van kartonnen randjes. Door de hyacinten in een dikke laag te strooien, is dit hulpmiddel uiteindelijk niet zichtbaar.

Steekwerk
Bij het steekwerk worden de hyacintenbloemetjes, nagels genaamd, één voor één op de plaat vast gestoken met spelden. Met deze techniek kan heel nauwkeurig gewerkt worden, waardoor strakke, dunnen lijnen mogelijk zijn.
De nagels kunnen op twee manieren gestoken worden, namelijk met het kelkje omhoog of met het kelkje omlaag. Sommigen gaan zelfs zo minutieus te werk, dat de nagels ook nog bijgeknipt worden voor het steken.

Driedimensionaal werkstuk
De meest arbeidsintensieve mozaïeken zijn de driedimensionale werkstukken. Hier wordt niet meer gewerkt met een plat vlak, maar met vormen waar je omheen kunt lopen. Uiteraard wordt hiervoor gebruik gemaakt van de steektechniek. Vanwege de grootte van deze werkstukken, wordt er soms met hele hyacinten tegelijk gestoken, dus niet bloemetje voor bloemetje.

Publieksprijs
Onder de deelnemers wordt ook elk jaar een publieksprijs uitgereikt. In het mozaïekboekje, dat in De Zilk huis-aan-huis wordt verspreid en dat ook te vinden is langs de route, zit hiervoor een formulier. Iedereen mag het mozaïek van zijn of haar keuze hierop in vullen. Het formulier kan worden ingeleverd bij de keet van de Feestcommissie. Vergeet niet je eigen gegevens in te vullen, want je maakt bij inlevering kans op een van drie heerlijke slagroomtaarten.