Geschiedenis van de Feestcommissie

De oprichting
Als oudste vereniging van De Zilk heeft de Feestcommissie De Zilk al een hele geschiedenis achter de rug. Kort na de eerste wereldoorlog verzocht de toenmalige pastoor H.J.M. Hafkenscheidt aan een aantal notabelen uit het dorp om “medewerking te verlenen bij de feestelijkheden ter ere van de plechtige inwijding van het kerkgebouw”. Die inwijding zou op 30 augustus 1920 plaatsvinden.

Het langst zittende feestcommissielid
Kennelijk viel de medewerking van deze heren in goed aarde bij de pastoor, want al vlug verzocht hij het groepje notabelen om daadwerkelijk een permanente feestcommissie op te richten. In 1921 was het zover: de Feestcommissie De Zilk werd opgericht onder voorzitterschap van de heer Schilder. In 1922 werd de heer Schilder al weer opgevolgd door het toenmalige hoofd van de lagere  school, de heer J. Remmerswaal. Hij zou tot 1961 lid van de Feestcommissie blijven en is daarmee nog steeds ongeslagen het langst zittende feestcommisielid uit de geschiedenis van de Feestcommissie.

Kermis
Vanaf 1923 organiseert de Feestcommissie ook de kermis in De Zilk. Alleen in de crisisperiode (1932 tot 1936) en gedurende de Tweede Wereldoorlog was er geen kermis. In de crisisperiode niet, omdat het geld op was en tijdens de oorlog niet vanwege de bezetting. Vanaf 1946 wordt er echter weer kermis gevierd, en dat tot op de dag van vandaag! Ok, toegegeven, niet iedere dag, maar ieder jaar een paar dagen in september.

Terug naar: Over ons