Lintjesregen de Zilk (gemeente Noordwijk)

Op 26 april jongstleden zijn 3 inwoners van ons mooie dorp de Zilk onderscheiden met een lintje als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G.J. (Truus) van Steijn-Blom – De Zilk – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Steijn-Blom is werkzaam geweest in het loonbewerkingsbedrijf Van Steijn van haar echtgenoot en sinds 2007 gepensioneerd. Zij heeft daarnaast vele vrijwillige verdiensten.

Sinds 1980 bij het CDA, afdeling Hillegom was zij oprichter en voorzitter van het lokale CDA-Vrouwenberaad Hillegom (CDA-V) en lid van de Vrouwen Advies Commissie. Na verhuizing naar De Zilk is/was zij nog actief voor de afdeling Noordwijkerhout.

Sinds 1986 is zij actief voor de Heilig Hart kerk in De Zilk. (kinderwoorddienst, gezinsvieringen, kerkenveiling). Zij was voor de kerk lid en secretaris van de Missie-Ontwikkeling-Vrede groep in De Zilk en vanaf 1994 ook in Hillegom.

Van 1994 – 2016 was zij bij Wereldwinkel in Hillegom verkoopster en hielp zij mee met de evenementen.

Van 1996 – 2005 was zij bij Land en Tuinbouwvrouwen (LTV, thans ZIJ-Actief) lid van de commissie jaarthema.

Van 2003 – heden is zij actief bij De Zonnebloem, afdeling De Zilk en is zij penningmeester en bestuurslid geweest. Zij regelde het vervoer en de fondsenwerving, deed boodschappen en was gastvrouw. Tot op heden verricht zij nog bezoekjes aan ouderen. Tijdens de coronapandemie verzorgde zij attenties.

Ook collecteert zij jarenlang voor het Reumafonds en waren er vrijwillige activiteiten bij Stichting Vluchtelingenwerk, bij Parochiële Caritas, bij de lokale KBO, bij de basisschool en bij scoutinggroep Haarlemmermeer.

 

Uit handen van onze voorzitter Rob Hulsebosch heeft mevrouw van Steijn-Blom een mooie bos bloemen en een heerlijke taart van onze lokale bakkerij Pompe mogen ontvangen.

 

Mevrouw M.T.M. (Mariëtte) van Haaster-van der Wiel – De Zilk – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van Haaster-van der Wiel is sinds 1984 werkzaam bij De Hartekamp Groep, een woonzorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast haar reguliere werkzaamheden organiseert zij uitstapjes voor cliënten. Zij begeleidt hen ook, vaak buiten werktijd. Zij is ook persoonlijk begeleider van twee cliënten. Tevens actief binnen de werkgroep Samen Kerk waarvoor zij de wekelijkse kerkdienst organiseert en zorgt dat bewoners hieraan kunnen deelnemen.

Sinds 1978 bestuurslid en secretaris (1984-2004) bij scouting Stichting Jeugdwerk De Zilk. Zij was hier groepsleider van de kabouters en zwervers en organiseerde jaarlijks de rommelmarkt. Zij begeleidde jeugdkampen en was daar ook kok. Zij hielp met de opbouw van het nieuwe onderkomen nadat er brand was geweest. Thans verricht zij nog hand- en spandiensten aan de rommelmarkt.

In 2000, het millenniumjaar, was zij bij de Stichting 2000 in De Zilk betrokken bij de organisatie van een groots feest voor de hele gemeenschap.
Sinds 2006 tot heden is zij, met een onderbreking, actief voor de Heilig Hart van Jezuskerk in De Zilk. Zij was secretaris en notulist voor het parochiebestuur/de Lokale Commissie en van de Heilig Hart Raad. Zij fungeert sinds 2018 als secretaris van de jubileumcommissie 100 jaar kerk.
Van 2014 tot heden begeleidt zij bij Drumfanfare Altesa in De Zilk de muzikanten bij optredens op/aan de weg en regelt dan het verkeer.

De heer O.A.M. (Otto) van Haaster – De Zilk – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Haaster is werkzaam als hoofd bedrijfsbrandweer en BHV bij Akzo Nobel. Hij is van 2000 tot 2008 lid geweest van de vrijwillige brandweer van Noordwijkerhout. Daarna werd hij vrijwilliger bij de Veiligheidsregio Hollands Midden als officier van dienst.

Daarnaast is de heer Van Haaster sinds 1980 vrijwillig actief bij de Stichting Jeugdwerk De Zilk. Hij zette de jeugdsoos en rommelmarkt op, wierf fondsen en droeg bij aan verbouwingen en begeleidde ook jeugdkampen van de scoutinggroepen.

-Van 1991 tot heden was hij actief bij carnavalsvereniging De Duinknijnen. Hij was -secretaris en lid van de Raad van Elf en fungeert nog als jurylid bij de optocht. Sinds 1995 bij Hakuna Matata in De Zilk bestuurslid en thans voorzitter.
-Bij Stichting 2000 De Zilk betrokken bij het millenniumfeest voor de brandveiligheid. Sinds 2009 vrijwilliger bij Dragersvereniging Sint Barbara in De Zilk. In de periode 2014-2015 voor de Heilig Hart van Jezuskerk als bestuurslid in een klankbordgroep.

Ook het echtpaar van Haaster-van der Wiel ontving uit handen van onze voorzitter een mooie bos bloemen en een heerlijke taart.

Hulde voor onze 3 nieuwe lintje-dragers !